System powiadamiania SMS Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Formularz rejestracyjny usługi:

Wyjaśnienia do formularza:

System powiadamiania SMS przeznaczony jest przede wszystkich dla mieszkańców Gminy Stary Sącz. Głównym jego celem jest przekazywanie ostrzeżeń o grożących niebiezpieczeństwach. Dodatkowo system ten przeznaczony jest do informowania o ważnych terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z Gminą Stary Sącz. Oprócz mieszkańców Gminy z systemu tego mogą korzystać wszyscy, którym bliski jest Stary Sącz i pragną wiedzieć co się dzieje w naszej Gminie.


Jeżeli Twój operator obsługuje sms'y głosowe w naszym systemie możesz także podać numer telefonu stacjonarnego, treść smsa zostanie Ci odczytana.

Po wysłaniu za pomocą tego formularza numeru telefonu otrzymasz wiadomość sms z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w następnym formularzu.

Nie aktywowanie konta przez następne 24 godziny spowoduje jego usunięcie. Aby nadal używać naszej usługi prosimy o ponowną aktywację po 24 godzinach.

Wysłanie formularza wiąże się automatycznie z akceptacją regulaminu usługi.

Wybór lokalizacji jest opcjonalny. W przypadku nie wybrania odpowiedniej opcji domyślnie system przypisze Twój numer do całej Gminy Stary Sącz. Wybierając lokalizację będzesz otrzymywał bardziej sprecyzowane informacje.

Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany do innych celów tylko tych jakie zostaną wybrane w tym formularzu.