Powiadamianie SMS - Regulamin usługi

§1
System powiadamiania SMS przeznaczony jest przede wszystkich dla mieszkańców Gminy Stary Sącz. Głównym jego celem jest przekazywanie ostrzeżeń o grożących niebiezpieczeństwach. Dodatkowo system ten przeznaczony jest do informowania o ważnych terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z Gminą Stary Sącz. Oprócz mieszkańców Gminy z systemu tego mogą korzystać wszyscy, którym bliski jest Stary Sącz i pragną widzieć co się dzieje w naszej Gminie.

§2
1. Użytkownik udostępnia dane dobrowolnie w celu otrzymywania wiadomości sms, zgodnie z wybranymi przez siebie opcjami podczas dokonywania rejestracji.
2. Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo do modyfikacji złożonych danych, jak również do rezygnacji z otrzymywania informacji sms.
3. Rezygnacji można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie rejestracji - zaznaczając opcję "rezygnuję z usług"

§3
Zgromadzone numery telefonów będą wykorzystane wyłącznie do powiadamiania sms przez Urząd Miejski w Starym Sączu i nie będą przekazywane innym podmiotom.

§4
Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów otrzymywanych wiadomości sms